Władze Fundacji

Decyzją Walnego Zgromadzenia Członków Krajowego Ruchu Ekologiczno – Społecznego powołane zostały Rada Fundacji oraz Zarząd Fundacji w następującym składzie osobowym:

RADA FUNDACJI:

  • MONIKA BARANIEWSKA – PRZEWODNICZĄCY RADY
  • TOMASZ BRZOSTEK – CZŁONEK RADY
  • TOMASZ FILIPEK – CZŁONEK RADY

ZARZĄD FUNDACJI

  • MAREK KLIMKOWSKI – PREZES ZARZĄDU
  • MICHAŁ STĘPIEŃ – CZŁONEK ZARZĄDU