praca

Fundacja ARGENTA informuje, że w związku z otwarciem od listopada 2017 roku na terenie miasta Łomża naszego zakładu aktywności zawodowej (wcześniej zakład funkcjonował w Zambrowie), może pojawić się możliwość utworzenia wolnych stanowisk pracy „pracownik gospodarczy / pracownik szwalnidla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym. Nasz zakład będzie przygotowany do przyjęcia pracowników z praktycznie każdym rodzajem schorzenia. Nie możemy jedynie zaproponować zatrudnienia osobom niewidomym. W zależności od posiadanych kwalifikacji rolą zatrudnionych osób będzie wykonywanie lekkich prac fizycznych lub obsługa maszyn szwalniczych. Oferujemy zatrudnienie w wymiarze 0.75 etatu z wynagrodzeniem 1575 zł brutto. Zapewniamy pakiet socjalny, szeroką pomoc rehabilitacyjną i medyczną oraz dowóz do zakładu pracy pracowników o ograniczonej mobilności.

Wolne miejsca pracy będą w pierwszej kolejności oferowane osobom legitymującym się przynajmniej jednym z następujących wskazań:

  • orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o przyczynie innej niż zaburzenia ruchu i wzroku;
  • osoba zarejestrowana jako bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy;
  • osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności wskazujące na celowość zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej;
  • osoba posiadająca wiedzę w zakresie obsługi maszyn szwalniczych lub komputerów.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 887 092 991 w celu uzgodnienia terminu spotkania rekrutacyjnego.

Niniejsze ogłoszenie jest adresowane wyłącznie do osób zamieszkujących na terenie miasta Łomża i gmin ościennych.