Finanse Fundacji i sprawozdawczość

Informacje ogólne i zapytania o informację publiczną

Fundacja ARGENTA w swojej działalności korzysta ze wsparcia finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Województwa Łódzkiego oraz Województwa Podlaskiego. Znaczącą część kosztów działalności pokrywamy w oparciu darowizny osób prywatnych oraz w oparciu o własną działalność zarobkową prowadzoną w formule not for profit. Naszą ambicją jest stałe zwiększanie poziomu dochodów własnych. Naszym marzeniem jest osiagnięcie stanu samowystarczalności ekonomicznej na poziomie typowego podmiotu gospodarczego działającego dla zysku.

Charakter informacji publicznie dostępnej mają wszelkie umowy, decyzje i dane finansowe związane z dotacjami otrzymywanymi ze środków publicznych wskazanych powyżej. Zapytania o dostęp do informacji publicznej prosimy kierować drogą elektroniczną na adres poczta@argenta.ngo.

Sprawozdania finansowe i merytoryczne Fundacji