ARGENTA Fundacja – informacje ogólne

Fundacja ARGENTA została powołana w marcu 2016 roku przez Stowarzyszenie Krajowy Ruch Ekologiczno – Społeczny. Jako główne cele jej działalności zostały wskazane przede wszystkim:

  • aktywizacja zawodowa i społeczna oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych
  • wspieranie rozwoju ekonomii społecznej (przedsiębiorczości społecznej)
  • promocja i wspieranie rozwoju drobnej polskiej przedsiębiorczości.

ARGENTA ma tak na prawdę przejąć w tych zakresach dotychczasowe działania podejmowane przez Stowarzyszenie KRES. W ten sposób, mimo braku „historii” de facto możemy poszczycić się 13-letnimi doświadczeniami tego stowarzyszenia.