fizjoterapia

[ARCH] Opiekun fizjoterapeuta – Łódź

Nasz Zakład Aktywności Zawodowej ARGENTA w Łodzi poszukuje osoby zainteresowanej pracą jako zakładowy Opiekun fizjoterapeuta. Zadaniem zatrudnionej osoby będzie zapewnienie opieki rehabilitacyjnej niepełnosprawnym pracownikom zakładu, prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi programami rehabilitacji, a także okazjonalnie zapewnienie wsparcia logistycznego osobom o ograniczonej mobilności. Zatrudniona osoba może liczyć na stałe zatrudnienie na…...