ZAPRASZAMY DO SKLEPU ARGENTA

Wysokiej jakości torby zakupowe i inne artykuły tekstylne. Dobre Ceny. Dobra Sprawa.

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

m.in. przez prowadzenie zakładów aktywności zawodowej

Wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w Polsce

poprzez wspieranie rozwoju spółdzielni socjalnych

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

wspieranie rozwoju lokalnych inicjatyw obywatelskich

Witamy w Fundacji Argenta

Fundacja ARGENTA została powołana w marcu 2016 roku w celu kontynuowania i dalszego rozwoju zainicjowanych wcześniej przez Stowarzyszenie KRES projektów z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Fundacja prowadzi obecnie dwa zakłady aktywności zawodowej: w Łodzi oraz w Zambrowie, zatrudniające łącznie prawie 80 osób. Na terenie Ciechanowa tworzymy zaś obecnie własny ośrodek szkoleniowy, który będzie miał wspierać nie tylko naszą organizację, ale także inne przedsiębiorstwa społeczne. Chcemy by powstawało jak najwięcej różnego rodzaju spółdzielni, które w naszej ocenie są najlepszą formą aktywności ekonomicznej, wymyśloną przez ludzi. Naszych przedstawicieli spotkasz na terenie województw łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego i pomorskiego, ale naszą ambicją jest działanie na terenie całej Polski.

Fundacja Argenta

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

„Nadrzędnym celem istnienia Fundacji Argenta jest tworzenie stabilnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Misję tę realizujemy prowadząc zakłady aktywności zawodowej w Łodzi i Zambrowie, a także wspierając inne przedsiębiorstwa w procesie zatrudniania pracowników niepełnosprawnych. Funkcjonujemy tu zarówno jako agencja zatrudnienia, jak i podmiot doradzający w zakresie organizacji stanowisk pracy.”

Wspieranie rozwoju ekonomii społecznej

„Fundacja Argenta ma ambicję uzyskać status ośrodka wsparcia ekonomii społecznej. Prowadzone są obecnie prace przygotowawcze i negocjacje z instytucjami odpowiedzialnymi za certyfikowanie takich ośrodków. Jako OWES skupiać się będziemy na terenie Województwa Mazowieckiego, ale jako instytucja szkoleniowa będziemy starali się przekazywać naszą wiedzę i doświadczenia zainteresowanym osobom z terenu całej Polski.”

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego

„Dla nas rozwój przedsiębiorczości społecznej jest równoważny rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego. Bo w naszej ocenie przedsiębiorstwa takie tworzą ludzie, zaś ich celem jest praca dla innych ludzi, dla lokalnych społeczności. Dodatkowo Fundacja będzie podejmowała się realizacji lokalnych inicjatyw o charakterze szkoleniowym i promocyjnym, mających zachęcać ludzi do większej społecznej aktywności.”