Najpierw wiadomość dobra. W dniu dzisiejszym, po ponad 7 miesiącach negocjacji, udało się nam ostatecznie podpisać z Województem Mazowieckim umowę o dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej ARGENTA w Ciechanowie. Bardzo się z tego powodu cieszymy. W imieniu naszych pracowników serdecznie dziękujemy Zarządowi Województwa Mazowieckiego oraz kierownictwu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej za okazane zaufanie. Wierzymy, że dzięki temu już niedługo na Mazowszu będzie o 24 bezrobotne osoby niepełnosprawne mniej.

Czas na wiadomość złą. Bardzo przykra niespodzianka spotkała nas ze strony urzędników Wojewody Mazowieckiego, którzy odmówili wydania bardzo ważnej dla nas decyzji administracyjnej (tzw. decyzji o statusie zakładu aktywności zawodowej), uznając się za „niewłaściwych miejscowo”. Wychodzi nam mniej więcej na to, że Ciechanów nie leży na terenie Województwa Mazowieckiego. Trudno polemizować z mazowieckimi urzędnikami uważającymi, że istotne racje leżą po ich stronie. Prosiliśmy, wnioskowaliśmy, dając im przynajmniej ze trzy, cztery przesłanki ku temu, by ową decyzję jednak mogli podjąć. Odmowa to odmowa. Przyszłych pracowników ZAZ Ciechanów od  razu pragniemy uspokoić. Ta decyzja prędzej czy później zostanie wydana. Nasza już w tym głowa. Szkoda tylko, że bezrobotne osoby niepełnosprawne z terenu Ciechanowa będą musiały jeszcze poczekać na swoje miejsca pracy.  Sprawa trafiła na razie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które będzie musiało ocenić, czy Wojewoda Mazowiecki ma rację.